Virtual Private Servers Besplatan Veb Hosting Veb Dizajn Besplatni programi
Web Hosting Web Design Open Source Software Implementation Servis i Prodaja Računara

Virtualizacija - optimizacija i konsolidacija postojećih IT resursa i infrastrukture

Virtualizacija je danas vodeći trend u primeni informacionih tehnologija. Virtualizacijom se postižu daleko bolji rezultati u odnosu na dosadašnji pristup povezivanjem fizičkih radnih stanica i servera. Sama činjenica da se na jednom vašem računaru-serveru može pokrenuti više virtualnih(programski baziranih) servera ohrabruje, zar ne?! To u praksi znači da od jednog servera možete dobiti dva i više nezavisnih, celina koje mogu veoma uspešno izvršavati Vaše aplikacije. To takođe znači da na jednoj mašini možete pokrenuti istovremeno npr. Microsoft Windows 2012, 2008 ili 2003 server dok na istoj mašini radi vaš Apache Web server ili npr. Postfix mail server u Linux operativnom sistemu.

Sve se zasniva na malo poznatoj ali jako bitnoj činjenici da većina Vaših servera radi sa maksimalno 20% iskorišćenosti. Dok Vi planirate na nabavite novi i moderniji server, niste iskoristili ni sve mogućnosti Vaših postojećih računarskih resursa.

Najznačajnije osobine i prednosti virtualizacije u odnosu na tradicionalan pristup su sledeće:
• konsolidacija servera i postojećih IT resursa
• smanjenje potrebnog broja fizičkih servera a tim i smanjenje kompleksnosti IT infrastrukture
• smanjenje troškova električne energije za napajanje i hlađenje istih
• smanjenje potrebnog prostora za smeštanje opreme
• višestruko veća pouzdanost i otpornost na otkaze u odnosu na dosadašnji pristup
• pouzdaniji i jeftiniji oporavak sistema od katastrofe
• jednostavnija i jeftinija administracija