Virtual Private Servers Besplatan Veb Hosting Veb Dizajn Besplatni programi
Web Hosting Web Design Open Source Software Implementation Servis i Prodaja Računara

Instalacija i održavanje Linux servera, virtualizacija servera

INTECH vrši instaliranje, podešavanje i prilagođavanje potrebama niz mrežnih servisa koji će olakšati vaše svakodnevno poslovanje i unaprediti produktivnost, sigurnost a samim tim i celokupan kvalitet vašeg poslovanja. Neki koje ćemo ovde na kratko izdvojiti su:

  • mail server - kontrola i razmena svih e-mail poruka u toku poslovanja
  • antivirus i antispam zaštita
  • proxy i firewall - zaštita i kontrola mreže
  • VPN ( virtual private network ) - preko naših servera možete povezati više lokacija u jednu ( virtualnu ) mrežu i tako sigurno i bezbedno razmenjivati podatke tunelovano i kriptovano preko sigurnosnog SSL protokola.
  • ftp server - centralizovano čuvanje i prenos podataka

Pored gore navedenih standardnih Web servisa Intech može obezbediti i za Vas implementirati niz sledeći poslovnih mrežnih ( web ) aplikacija, kao npr:

Zimbra Exchange Mail Server And Collaboration Suite

Profesionalni i pouzdani mail hosting za vašu kompaniju, višestruka redudansa i bekap vaših poverljivih podataka. Login na demo nalog user:zmdemo@intech.co.rs password:zmdemo

Obračun zarada i prihoda po novom besplatno za 3 korisnika

Obračunajte zarade i prihode zaposlenih do 3 korisnika besplatno uz automatsko slanje XML fajla na poresku upravu. Pokrivene su sve vrsta zarada iz radnog odnosa kao i sve vrste prihoda, koje su zakonom propisane za oporezivanje i plaćanje doprinosa. Neke bismo ipak istakli kao npr:

501 Prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari) 505 Prihodi profesionalnih sportista, sportista amatera, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu
601 Drugi prihodi i to po osnovu:
- ugovora o delu,
- ugovora o trgovinskom zastupanju,
- primanja članova organa uprave pravnog lica,
- naknada poslanicima i odbornicima,
- naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda
626 Prihodi od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja fizičkih lica koja nisu osigurana po drugom osnovu, izuzev:
- fizičkih lica koja su nosioci poljoprivrednog gazdinstva,
- fizičkih lica koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,
- fizičkih lica koja su korisnici poljoprivredne penzije